Από την Ευρώπη: η Ασία
[Φωτογραφικό υλικό]

T_EURDAR_EC_004.JPG
Τίτλος
Από την Ευρώπη: η Ασία
Περιγραφή
Δήμος Μαδύτου / Ετζέαμπατ, φωτ 04. Σαν να βλέπεις την απέναντι όχθη κάποιου ποταμού. Κι όμως η λήψη είναι από την ευρωπαϊκή (θρακική) ακροθαλασσιά στην ασιατική. Κάτι λιγότερο από ένα μίλι, κάτι περισσότερο από ένα χιλιόμετρο στο στενότερο σημείο του Ελλήσποντου.
Χρόνος λήψης
14/7/2013
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Ανατολική Θράκη / Ευρωπαϊκή Τουρκία.
Δαρδανέλλια / Ελλήσποντος.
Μάδυτος / Eceabat.
Τσανάκκαλέ / Çanakkale.