Μεταμόρφωση στο Καντιλλί: Επιγραφή που αναφέρεται στον Πατριάρχη Άνθιμο ΣΤ΄
[Φωτογραφικό υλικό]

TIC5-MCH010b-005-.JPG
Τίτλος
Μεταμόρφωση στο Καντιλλί: Επιγραφή που αναφέρεται στον Πατριάρχη Άνθιμο ΣΤ΄
Περιγραφή
Μεταμόρφωση στο Καντιλλί , φωτ. 05. «ΘΡΟΟΥΣΙΝ ΑΚΤΑΙ ΒΟΣΠΟΡΟΥ ΑΝΘΙΜΟΥ ΕΚΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗΣ ΤΟ ΚΛΕΟΣ ΟΝ ΚΟΥΤΑΛΙΣ ΓΕΙΝΑΤΟ ΚΑΝΔΥΛΗ Δ ΑΥΧΕ ΤΥΜΒΩ …» Η ενεπίγραφη πλάκα είναι εντοιχισμένη στον νάρθηκα του ναού.
Χρόνος λήψης
6/9/2014
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Ασιατική Κωνσταντινούπολη.
Επιγραφή, επιγραφές.
Κωνσταντινούπολη, ορθόδοξες εκκλησίες.
Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως.
Ύστερη Οθωμανική περίοδος.