Προς το Αγίασμα του αγίου Παντελεήμονος στο βοσπορινό Τσεγκέλκιοϊ
[Φωτογραφικό υλικό]

TIC5-MCH016-001.JPG
Τίτλος
Προς το Αγίασμα του αγίου Παντελεήμονος στο βοσπορινό Τσεγκέλκιοϊ
Περιγραφή
Αγίασμα αγίου Παντελεήμονος στο Τσεγκέλκιοϊ, φωτ 01
Χρόνος λήψης
26/8/2014
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αγίασμα, αγιάσματα.
Ασιατική Κωνσταντινούπολη.
Παντελεήμων, μεγαλομάρτυρας.