Άγιος Γεώργιος Κουζκουντζουκίου
[Φωτογραφικό υλικό]

TIC5_MCH008a_001.JPG
Τίτλος
Άγιος Γεώργιος Κουζκουντζουκίου
Περιγραφή
Άγιος Γεώργιος Κουζκουντζουκίου, συγκρότημα, φωτ 01. Η πρόσοψη του μικρού ναού (λήψη από τον αυλόγυρο).
Χρόνος λήψης
23/2/2014
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Ασιατική Κωνσταντινούπολη.
Γεώργιος, άγιος.
Κωνσταντινούπολη, ορθόδοξες εκκλησίες.