Τουράτσογλου, Μακεδονία (1997)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Τουράτσογλου, Μακεδονία (1997)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Βιβλίο

Ιωάννης Τουράτσογλου, Μακεδονία. Ιστορία – Μνημεία – Μουσεία (Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1997)

ISBN / ISSN
ISBN 960-213-327-9