Η τριχοτόμηση της Αυτοκρατορίας το 271 μ.Χ.
[Χάρτες]

MAP_ROM_PALM_271_APAN.png
Τίτλος χάρτη
Η τριχοτόμηση της Αυτοκρατορίας το 271 μ.Χ.
Είδος
Είδος
Ιστορικός.
Είδος
Πολιτικός.
Είδος
Σκαρίφημα.
Περιγραφή
Το Παλμυρινό Κράτος (το εφήμερο Βασίλειο της Ζηνοβίας) στην Ανατολή και η ταχύτατη επέκτασή του προς τη Μικρασία, το Σινά και την Αίγυπτο, και το Γαλατικό Κράτος στη Δύση, την εποχή της Αναρχίας και του Χάους, όταν η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία κινδυνεύει να διαλυθεί, ενώ οι Γότθοι κι άλλοι γερμανογενείς Βάρβαροι παραβιάζουν συνεχώς τα βόρεια σύνορα.
Με Π σημειώνεται η περιοχή της Παλμύρας.
Έτος έκδοσης
2015
Λέξεις - Κλειδιά
Γαλατία / Gaule.
Ζηνοβία βασίλισσα.
Παλμύρα / Ταντμόρ.
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία.
Ύστερη Αρχαιότητα.