Άγ. Κωνσταντίνος στα Ψωμαθειά (το 2000, πριν από την ανακαίνιση): Ο ψηλός δυτικός περίβολος και η δυτική όψη του ναού
[Φωτογραφικό υλικό]

TIC1_B008_027.jpg
Τίτλος
Άγ. Κωνσταντίνος στα Ψωμαθειά (το 2000, πριν από την ανακαίνιση): Ο ψηλός δυτικός περίβολος και η δυτική όψη του ναού
Περιγραφή
Άγ. Κωνσταντίνος και Ελένη, χριστιανορθόδοξο εκκλ. συγκρότημα στα Ψωμαθειά / Samatya (Koça Mustafa Paşa Mahallesi): Δυτική εξωτ. πλευρά του συγκροτήματος, το Kilise Sokağı και λήψεις από τη Μονή Στουδίου προς το εκκλ. συγκρότημα φωτ 11. Η θλιβερή εικόνα ανάμεσα σε δύο ιστορικά μνημεία της Παλαιάς Πόλης.
Χρόνος λήψης
9/6/2000
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Κωνσταντινούπολη, ορθόδοξες εκκλησίες.
Ψωμαθειά / Koça Mustafa Paşa / Samatya.