Σφίγγα στο αραμαϊκό Ιερό Αΐν Ντάρα (1000-900 π.Χ.)
[Φωτογραφικό υλικό]

SNW_AYN_DARA_05.jpg
Τίτλος
Σφίγγα στο αραμαϊκό Ιερό Αΐν Ντάρα (1000-900 π.Χ.)
Περιγραφή
Αΐν Ντάρα, αραμαϊκό Ιερό, φωτ 05. Ένα βασάλτινο Ιερό της πρώιμης εποχής του Σιδήρου, με εντυπωσιακά γλυπτά και ανάγλυφα γεμάτα σφρίγος, χαμένο σε μια όμορφη κοιλάδα της ΒΔ Συρίας πολύ κοντά στα σύνορα με την Τουρκία.
Χρόνος λήψης
3/11/2009
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΘΠ / ThP
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Ανατολικές λατρείες.
Αραμαίοι.
Βασάλτης.
Εποχή Σιδήρου.
Ιερό / Ιερά.
Συρία ΒΔ.