Το αραμαϊκό Ιερό Αΐν Ντάρα, γενική άποψη
[Φωτογραφικό υλικό]

SNW_AYN_DARA_06.jpg
Τίτλος
Το αραμαϊκό Ιερό Αΐν Ντάρα, γενική άποψη
Περιγραφή
Αΐν Ντάρα, αραμαϊκό Ιερό στη ΒΔ Συρία, φωτ 06. Οι ανασκαφές εδώ άρχισαν το 1955 και αποκάλυψαν ένα Ιερό χτισμένο από τεράστιους βασάλτινους δόμους. Λειτούργησε από το 1300 έως το 740 π. Χ. και πιστεύεται ότι ήταν αφιερωμένο στην πολεμική θεά Ιστάρτη / Αστάρτη, που είχε έμβλημά της το λιοντάρι. Η Ιστάρτη, θεά των ορέων της Βόρειας Συρίας, εικονίζεται σε μεγάλο ανάγλυφο, το οποίο έχει μεταφερθεί στο Μουσείο του Χαλεπιού.
Εντοπίστηκαν τρεις οικοδομικές φάσεις: από το 1300 έως το 1000, από το 1000 έως το 900 και από το 900 έως το 740 π. Χ. Την είσοδο του Ιερού φρουρεί ένας κολοσσιαίος λέων από βασάλτη, ενώ ανάγλυφα μυθικά τέρατα, φτερωτές σφίγγες και λέοντες με γαμψά νύχια, που δείχνουν τα δόντια τους στους βέβηλους, περιβάλλουν την πύλη της εισόδου και προστατεύουν τη θεά. Οι διαστάσεις του ναού φτάνουν τα τριάντα επί είκοσι μέτρα. Μπροστά του υπάρχει μια πλακόστρωτη αυλή.
Χρόνος λήψης
3/11/2009
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΘΠ / ThP
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Ανατολικές λατρείες.
Αραμαίοι.
Βασάλτης.
Εποχή Σιδήρου.
Ιερό / Ιερά.
Συρία ΒΔ.