Ουγκαρίτ. Η πύλη της τειχισμένης προϊστορικής πόλης
[Εικονογραφικό υλικό]

S_SEA_UG_1978 .jpg
Τίτλος
Ουγκαρίτ. Η πύλη της τειχισμένης προϊστορικής πόλης
Λεζάντα πρωτοτύπου
Ugarit, poterne de la forteresse (cliché Juillet 1978)
Πηγή
Βιβλίο
©:
Gérard Degeorge, Hermann, éditeurs des sciences et des arts
Έγχρωμο
Ναι
Είδος
Φωτογραφία προϊστορικής πύλης
Λέξεις - Κλειδιά
Ανατολική Μεσόγειος.
Εποχή Χαλκού.
Ουγκαρίτ / Ras Shamra.
Οχυρώσεις.
Προϊστορική Συρία.
Πύλη, πύλες.