Ο Άγιος Στέφανος στο κέντρο του Κιράνκιοϊ (μακρινό)
[Φωτογραφικό υλικό]

T_ASBS_KAR_SAF_KIR_EK_009.JPG
Τίτλος
Ο Άγιος Στέφανος στο κέντρο του Κιράνκιοϊ (μακρινό)
Περιγραφή
Ο Άγιος Στέφανος / το Ούλου Τζαμί στο Κιράνκιοϊ (παλαιό σαφραμπολίτικο προάστιο / σήμερα η μοντέρνα Σαφράμπολη) φωτ 09. Λήψη από τις χαράδρες της παλαιάς Σαφράμπολης.
Χρόνος λήψης
21/9/2014
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
©:
ΓΚ / GK
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Εκκλησίες – τζαμιά.
Ρωμιοσύνη.
Σαφράμπολη / Safranbolu.
Στέφανος πρωτομάρτυρας, άγιος.