Η Ν και η Δ πλευρά του διώροφου ναού
[Φωτογραφικό υλικό]

T_ASBS_KAR_SAF_KIR_EK_025.JPG
Τίτλος
Η Ν και η Δ πλευρά του διώροφου ναού
Περιγραφή
Ο Άγιος Στέφανος / το Ούλου Τζαμί στο Κιράνκιοϊ (παλαιό σαφραμπολίτικο προάστιο / σήμερα η μοντέρνα Σαφράμπολη) φωτ 25. Λήψη από τον δρόμο. Σε πρώτο πλάνο: ο χαμηλός λιθόκτιστος μαντρότοιχος στα Ν του συγκροτήματος.
Χρόνος λήψης
21/9/2014
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
©:
ΓΚ / GK
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Εκκλησίες – τζαμιά.
Ρωμιοσύνη.
Σαφράμπολη / Safranbolu.