Η παλαιά θύρα της νότιας εισόδου
[Φωτογραφικό υλικό]

T_ASBS_KAR_SAF_KIR_EK_031.JPG
Τίτλος
Η παλαιά θύρα της νότιας εισόδου
Περιγραφή
Ο Άγιος Στέφανος / το Ούλου Τζαμί στο Κιράνκιοϊ (παλαιό σαφραμπολίτικο προάστιο / σήμερα η μοντέρνα Σαφράμπολη) φωτ 31.
Χρόνος λήψης
21/9/2014
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
©:
ΓΚ / GK
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Εκκλησίες – τζαμιά.
Σαφράμπολη / Safranbolu.