Η είσοδος του παλαιού εκκλησ. συγκροτήματος με την πινακίδα «ULU CAMİİ 1956»
[Φωτογραφικό υλικό]

T_ASBS_KAR_SAF_KIR_EK_040.JPG
Τίτλος
Η είσοδος του παλαιού εκκλησ. συγκροτήματος με την πινακίδα «ULU CAMİİ 1956»
Περιγραφή
Ο Άγιος Στέφανος / το Ούλου Τζαμί στο Κιράνκιοϊ (παλαιό σαφραμπολίτικο προάστιο / σήμερα η μοντέρνα Σαφράμπολη) φωτ 40. Στο βάθος: η πρόσοψη του ναού του 1863-72. Το κτίριο-τζαμί και όλο το παλαιό ρωμαίικο συγκρότημα επισκευάζεται.
Χρόνος λήψης
21/9/2014
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
©:
ΓΚ / GK
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Εκκλησίες – τζαμιά.
Ρωμιοσύνη.
Σαφράμπολη / Safranbolu.
Στέφανος πρωτομάρτυρας, άγιος.