Α-ΝΑ πλευρά του πετροκτισμένου Αγίου Στεφάνου
[Φωτογραφικό υλικό]

T_ASBS_KAR_SAF_KIR_EK_051.JPG
Τίτλος
Α-ΝΑ πλευρά του πετροκτισμένου Αγίου Στεφάνου
Περιγραφή
Ο Άγιος Στέφανος / το Ούλου Τζαμί στο Κιράνκιοϊ (παλαιό σαφραμπολίτικο προάστιο / σήμερα η μοντέρνα Σαφράμπολη) φωτ 51. Λήψη από τον αυλόγυρο προς την Α πλευρά του ναού: οι πολυγωνικές κόγχες της πρόθεσης και του Ιερού. Εδώ φαίνεται και η υψομετρική διαφορά ανάμεσα στον κυρίως ναό και την ανατολική πλευρά του, που στηρίζεται σε ψηλή βάση για να φτάσει στο επίπεδο του υπόλοιπου κτίσματος.
Χρόνος λήψης
21/9/2014
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
©:
ΓΚ / GK
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Εκκλησίες – τζαμιά.
Ρωμιοσύνη.
Σαφράμπολη / Safranbolu.
Ύστερη Οθωμανική περίοδος.