Τοπογραφικός χάρτης Κωνσταντινουπόλεως κατά τη Βυζαντινή περίοδο
[Χάρτες]

Byzantine_Constantinople_eng_1.png
Τίτλος χάρτη
Τοπογραφικός χάρτης Κωνσταντινουπόλεως κατά τη Βυζαντινή περίοδο
Είδος
Είδος
Ιστορικός.
Είδος
Γεωμορφολογικός.
Περιγραφή
Η βυζαντινή Κωνσταντινούπολη (εντός των τειχών) και η Περαία
Βασική πηγή χάρτη: R. Janin, "Constantinople Byzantine. Developpement urbain et repertoire topographique". Το οδικό δίκτυο και διάφορες άλλες λεπτομέρειες με βάση το Dumbarton Oaks Papers 54. Πληροφορίες για τις εκκλησίες, ιδιαίτερα τις μη ταυτοποιημένες, από την ιστοσελίδα The Byzantine Churches of Istanbul του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης.
Ο χάρτης αποδίδει κατά τον καλύτερο τρόπο τη μνημειακή τοπογραφία της βυζαντινής πρωτεύουσας και διαβάζεται πολύ άνετα.
>>>>> Βλέπε και Κείμενα κλπ στο Συνοδευτικό υλικό <<<<<
Σειρά χάρτη
Cplakidas: Topographical map of Constantinople during the Byzantine period 01
Έτος έκδοσης
2008
Γλώσσες
Αγγλικά
Δικαίωμα χρήσης
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Βλάγκα / Langa.
Βυζαντινά μνημεία.
Βυζαντινές πηγές.
Βυζαντινή εποχή.
Βυζαντινή Κωνσταντινούπολη.
Βυζαντινή πολεοδομία.
Γαλατάς / Galata.
Εκκλησίες – τζαμιά.
Ιππόδρομος.
Κεράτιος κόλπος.
Κινστέρνες / Δεξαμενές.
Κωνσταντινούπολις / Κωνσταντινούπολη / Πόλις / Πόλη.
Λιμάνι.
Μέση οδός.
Μοναστήρια.
Παλαιά Πόλη.
Παλάτι, παλάτια.
Χάρτης.
Χερσαία Τείχη.