Μονή της Χώρας, εξωτερικό: η ανατολική όψη του μνημείου
[Φωτογραφικό υλικό]

TIM_BYZ_CHa_101.JPG
Τίτλος
Μονή της Χώρας, εξωτερικό: η ανατολική όψη του μνημείου
Περιγραφή
Μονή της Χώρας / Kariye Müzesi κτίσμα, φωτ 101. Λήψη από τον κήπο προς την Α-ΒΑ πλευρά του καθολικού της Μονής: ο τρούλος που καλύπτει όλο το εσωτερικό του κυρίως ναού, η κόγχη του Ιερού με τον κεραμοπλαστικό διάκοσμο στις κόχες και η αντηρίδα που συγκρατεί το κτίσμα στο σημείο όπου περνούν υπόγεια νερά. Δεξιά: η μικρή κόγχη της πρόθεσης. Αριστερά της αντηρίδας: ένα μέρος της πολυγωνικής κόγχης του Ιερού του παρεκκλησίου. >>>> Στην επόμενη φωτ φαίνεται όλο το τμήμα της ανατολικής πλευράς στα αριστερά της αντηρίδας
Χρόνος λήψης
23/5/2010
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΠΣ / PS
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Κωνσταντινούπολη, βυζαντινά μνημεία.
Μονή της Χώρας.
Παλαιά Πόλη.
Παλαιολόγεια αναγέννηση.
Παλαιολόγεια εποχή.
Ύστερη Βυζαντινή περίοδος.