Μονή της Χώρας, εξωτερικό: η ΝΑ πλευρά της ανατολικής όψης του βυζαντινού μνημείου
[Φωτογραφικό υλικό]

TIM_BYZ_CHa_103.JPG
Τίτλος
Μονή της Χώρας, εξωτερικό: η ΝΑ πλευρά της ανατολικής όψης του βυζαντινού μνημείου
Περιγραφή
Μονή της Χώρας / Kariye Müzesi κτίσμα, φωτ 103. Λήψη από τον κήπο προς τη νοτιοανατολική πλευρά της ανατολικής πρόσοψης του παλαιολόγειου μνημείου. Δεξιά: η αντηρίδα που συγκρατεί το κτίσμα στο σημείο όπου περνούν υπόγεια νερά, τμήμα της κόγχης του Ιερού και του τρούλου με τα παράθυρα που ανοίγονται στο τύμπανο. Στο κέντρο: η τρίπλευρη κόγχη του διακονικού με το κομψό τρουλάκι. Αριστερά: το ανάπτυγμα του μονόχωρου παρεκκλησίου, το οποίο εκτείνεται κατά μήκος της νότιας πλευράς του κυρίως ναού. Σε πρώτο πλάνο η πολυγωνική κόγχη του Ιερού με το τρίλοβο παράθυρο. Ακολουθούν: ο χαμηλός θόλος και ο ψηλός τρούλος (που καλύπτει το δυτικό τμήμα του παρεκκλησίου). Στο βάθος διακρίνεται ο μιναρές που κατασκευάστηκε στη θέση του βυζαντινού καμπαναριού μετά το 1495, όταν ο ναός μετατράπηκε σε τζαμί.
>>>> Στη φωτ 101 φαίνεται όλο το τμήμα της ανατολικής πλευράς του μνημείου στα δεξιά της αντηρίδας (δείτε Συνοδευτικό Υλικό)
Χρόνος λήψης
23/5/2010
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΠΣ / PS
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Εκκλησίες – τζαμιά.
Κωνσταντινούπολη, βυζαντινά μνημεία.
Μιναρές.
Μονή της Χώρας.
Παλαιά Πόλη.
Παλαιολόγεια εποχή.
Ύστερη Βυζαντινή περίοδος.