Το Μεγάλο Τζαμί της Δαμασκού
[Φωτογραφικό υλικό]

APAN_EXHIBIT_SYRIA_THES_026.jpg
Τίτλος
Το Μεγάλο Τζαμί της Δαμασκού
Χρόνος λήψης
28/2/2015
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Δαμασκός.
Έκθεση.
Θεσσαλονίκη.
Συρία.