Ο περίκλειστος ιδιωτικός χώρος: τα μαγευτικά δαμασκηνά σπίτια
[Φωτογραφικό υλικό]

APAN_EXHIBIT_SYRIA_THES_032.jpg
Τίτλος
Ο περίκλειστος ιδιωτικός χώρος: τα μαγευτικά δαμασκηνά σπίτια
Χρόνος λήψης
28/2/2015
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Δαμασκός.
Έκθεση.
Θεσσαλονίκη.
Συρία.