Μπόζρα: το εντυπωσιακότερο ελληνορωμαϊκό Θέατρο της Συρίας (στην αίθουσα: Ο Νότος)
[Φωτογραφικό υλικό]

APAN_EXHIBIT_SYRIA_THES_050.jpg
Τίτλος
Μπόζρα: το εντυπωσιακότερο ελληνορωμαϊκό Θέατρο της Συρίας (στην αίθουσα: Ο Νότος)
Χρόνος λήψης
28/2/2015
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Έκθεση.
Θεσσαλονίκη.
Μπόζρα / Βόστρα.
Συρία.