Η χριστιανορθόδοξη Μονή του Αγίου Γεωργίου στην Κοίλη και εύφορη Συρία (κοντά στο Χομς)
[Φωτογραφικό υλικό]

APAN_EXHIBIT_SYRIA_THES_081.jpg
Τίτλος
Η χριστιανορθόδοξη Μονή του Αγίου Γεωργίου στην Κοίλη και εύφορη Συρία (κοντά στο Χομς)
Περιγραφή
Φωτ 81. Και ο χάρης της Συρίας, πάνω δεξιά, όπου σημειώνεται με κόκκινο ακριβώς πού βρισκόμαστε.
Χρόνος λήψης
28/2/2015
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Έκθεση.
Θεσσαλονίκη.
Συρία.