Η Μονή του Αγίου Γεωργίου
[Φωτογραφικό υλικό]

APAN_EXHIBIT_SYRIA_THES_083.jpg
Τίτλος
Η Μονή του Αγίου Γεωργίου
Χρόνος λήψης
28/2/2015
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Έκθεση.
Θεσσαλονίκη.
Μοναστήρια.
Συρία.