Το Ούλου Τζαμί στο Κιράνκιοϊ / ο παλαιός Άγ. Στέφανος της Χριστιανορθόδοξης Κοινότητας της Σαφράμπολης, το 2000 (μακρινό)
[Φωτογραφικό υλικό]

T_ASBS_KAR_SAF_KIR_EK_008.jpg
Τίτλος
Το Ούλου Τζαμί στο Κιράνκιοϊ / ο παλαιός Άγ. Στέφανος της Χριστιανορθόδοξης Κοινότητας της Σαφράμπολης, το 2000 (μακρινό)
Περιγραφή
Ο Άγιος Στέφανος / το Ούλου Τζαμί στο Κιράνκιοϊ (παλαιό σαφραμπολίτικο προάστιο / σήμερα η μοντέρνα Σαφράμπολη) φωτ 8. Λήψη από τη Σαφράμπολη. Έχει ενδιαφέρον να συγκρίνει κανείς αυτή και την επόμενη εικόνα (του 2000) με εκείνες του 2014. Το 2000, η Σαφράμπολη είχε μόλις αρχίσει να αναπτύσσεται και είχε ήδη εδραιωθεί στη συνείδηση των Τούρκων ως πόλη-ανοιχτό μουσείο, στην οποία έπρεπε όλοι να περάσουν τουλάχιστον ένα σαββατοκύριακο.
Εδώ: μακρινή λήψη του Αγίου Στεφάνου με τα γύρω κτίσματα, όταν ακόμα το Κιράνκιοϊ (η σύγχρονη Σαφράμπολη) ήταν εκτός τουριστικού ενδιαφέροντος κι ήταν όλα αφημένα στο παρελθόν.
Ο ναός του Αγίου Στεφάνου (σήμερα τζαμί) διατηρεί τη μεγαλόπρεπη μορφή της βυζαντινής καταγωγής του. Στη ΝΑ πλευρά του υψώνονται δύο σχολικά κτίρια: το αχρηστευμένο Αρρεναγωγείο και το Παρθεναγωγείο όπου στεγάζονται ένα ξυλουργείο και ένα νοικοκυριό.
Χρόνος λήψης
14/6/2000
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Εκκλησίες – τζαμιά.
Ρωμιοσύνη.
Σαφράμπολη / Safranbolu.