Απρίλιος 1981: Ταταυλιανοί στον αυλόγυρο του Αγ. Δημητρίου Ταταούλων / Κουρτουλούς, μια σπάνια φωτογραφία
[Φωτογραφικό υλικό]

TIC1_D001_002.jpg
Τίτλος
Απρίλιος 1981: Ταταυλιανοί στον αυλόγυρο του Αγ. Δημητρίου Ταταούλων / Κουρτουλούς, μια σπάνια φωτογραφία
Περιγραφή
Άγιος Δημήτρης Ταταούλων / Κουρτουλούς, φωτ 02. Η δυτική και νότια όψη του επισκευασμένου και ανακαινισμένου ναού, που είναι ένας από τους αρχαιότερους σωζόμενους χριστινορθόδοξους ναούς της Οθωμανικής περιόδου. Λόγω της θέσης του κτίσματος, που καταλαμβάνει σχεδόν όλη τη βόρεια πλευρά του ευρύχωρου αυλόγυρου, η πρόσοψη του Αγ. Δημητρίου είναι η νότια (μακριά) πλευρά της πεντάκλιτης βασιλικής. Εδώ υπάρχουν δύο είσοδοι: η κεντρική (διακρίνεται το υπέρθυρο πίσω από τον συγκεντρωμένο κόσμο, δεξιά), που οδηγεί στο νότιο κλίτος του κυρίως ναού, και μία μικρότερη και χαμηλότερη (αριστερά, με ανοιχτή την πόρτα) που οδηγεί στον εξωνάρθηκα.
Η δυτική πλευρά, με τα επτά καμαρωτά και ισοϋψή ανοίγματα στο ισόγειο (3 και 3 μεγάλα παράθυρα στα δεξιά και στα αριστερά μιας μικρής εισόδου) αντικρίζει βοηθητικούς χώρους του συγκροτήματος και η είσοδος δεν χρησιμοποιείται πλέον. Αλλά σε αυτή την πλευρά, με τα μεγάλα παράθυρα του άνω ορόφου, υπάρχουν εντοιχισμένες πλάκες με επιγραφές και ανάγλυφα του 18ου αι. (δείτε επόμενες φωτ). Διακρίνεται και το μπουρί της σόμπας που υπήρχε τότε ακόμα στον εξωνάρθηκα.
Στο βάθος δεξιά: μόλις διακρίνεται η πρόσοψη του Αγίου Χαραλάμπους, ένα παρεκκλήσι κοντά στην είσοδο του εκκλ. συγκροτήματος.
Χρόνος λήψης
4/1981
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΜΚ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Δημήτριος, άγιος.
Εικοστός αιώνας.
Κωνσταντινούπολη, ορθόδοξες εκκλησίες.
Ξυλόστεγη βασιλική.
Ρωμαίικη Κοινότητα Κωνσταντινουπόλεως.
Σισλί / Σισλή / Şişli.
Ταταύλα / Κουρτουλούς.
Φωτογραφικά Αρχεία.