Άμαστρις: Οικογένεια ψαράδων
[Φωτογραφικό υλικό]

T_ASBS_B_AM_002.jpg
Τίτλος
Άμαστρις: Οικογένεια ψαράδων
Περιγραφή
Άμαστρις / Αμάσρα, φωτ 002. Στο Δυτικό ή Μικρό Λιμάνι (Küçük Liman)
Χρόνος λήψης
12/6/2000
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Άμαστρις / Amasra.
Βυζαντινές πόλεις.
Λιμάνι.
Μαύρη Θάλασσα, τουρκικά παράλια.
Παφλαγονία, Ασιατική Τουρκία.