Κουρτουλούς (Ταταύλα) το 1999: Η πρόσοψη της Ευαγγελίστριας με τα δύο κωδωνοστάσια
[Φωτογραφικό υλικό]

TIC1_D004_001.jpg
Τίτλος
Κουρτουλούς (Ταταύλα) το 1999: Η πρόσοψη της Ευαγγελίστριας με τα δύο κωδωνοστάσια
Περιγραφή
Ευαγγελισμός της Θεοτόκου / Ευαγγελίστρια, εκκλ. συγκρότημα στα Ταταύλα / Κουρτουλούς (Kurtuluş) στον Δήμο Μπέιογλου, φωτ 01. Λέγεται ότι ο αρχιτέκτονας Πετράκης Δ. Μεϊμαρίδης εμπνεύστηκε το σχέδιο του ναού από τη βυζαντινή Αγία Θεοδοσία την εν τω Πετρίω (στον Κεράτιο).
Χρόνος λήψης
1999
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Ευαγγελισμός Θεοτόκου.
Καμπαναριό.
Κωνσταντινούπολη, 20ός αι..
Κωνσταντινούπολη, ορθόδοξες εκκλησίες.
Πέραν / Μπέιογλου.
Ταταύλα / Κουρτουλούς.