Ινέπολη, στον παλαιό ρωμαίικο μαχαλά: ξύλινα σπίτια με θέα στον Εύξεινο
[Φωτογραφικό υλικό]

T_ASBS_KA_INE_020.jpg
Τίτλος
Ινέπολη, στον παλαιό ρωμαίικο μαχαλά: ξύλινα σπίτια με θέα στον Εύξεινο
Περιγραφή
Ινέπολη / İnebolu , φωτ 020.
Χρόνος λήψης
12/6/2000
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Δάση.
Κασταμονή, Βιλαέτι Κασταμονής.
Λιμάνι.
Μαύρη Θάλασσα, τουρκικά παράλια.
Παφλαγονία, Ασιατική Τουρκία.