Πυκνογραμμένη πήλινη πινακίδα από τα βασιλικά αρχεία της Έμπλα (λεπτ.), 3η π.Χ. χιλιετία
[Φωτογραφικό υλικό]

SNW_EBLA_03a.JPG
Τίτλος
Πυκνογραμμένη πήλινη πινακίδα από τα βασιλικά αρχεία της Έμπλα (λεπτ.), 3η π.Χ. χιλιετία
Περιγραφή
Έμπλα, φωτ 03a. Τριάντα στήλες με σουμερική σφηνοειδή γραφή και λογογράμματα: μια από τις πιο πυκνογραμμένες πήλινες πινακίδες της 3ης π.Χ. χιλιετίας (λεπτομ.). Βρίσκεται (ή βρισκόταν) στο Αρχαιολογικό Μουσείο στο Χαλέπι
Χρόνος λήψης
4/11/2009
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΔΔ / DD
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Εποχή Χαλκού.
Συρία.