Η κρήνη του 1902 στο ελληνικό Σχολείο της Σινώπης (κοντινό)
[Φωτογραφικό υλικό]

T_ASBS_SI_SI_SCH_055.jpg
Τίτλος
Η κρήνη του 1902 στο ελληνικό Σχολείο της Σινώπης (κοντινό)
Περιγραφή
Σινώπη, φωτ 055. Κρήνη με αετωματική απόληξη και ακροκέραμο. Επιγραφή: «Ωκοδομήθη δαπάνη κοινοτική τω 1902». Βρίσκεται στον εξωτερικό τοίχο του προαυλίου του παλαιού ελληνικού αρρεναγωγείου και παρθεναγωγείου, που λειτουργεί σήμερα ως τουρκικό εκπαιδευτήριο.
Χρόνος λήψης
13/6/2000
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Εικοστός αιώνας.
Επιγραφή, επιγραφές.
Κρήνη / βρύση.
Ρωμιοσύνη.
Σινώπη / Sinop.
Σχολείο.
Ύστερη Οθωμανική περίοδος.