Από το αραμαϊκό Ιερό Αΐν Ντάρα (στη ΒΔ Συρία): Ανάγλυφο σε βασάλτη (1000-900 π.Χ.)
[Φωτογραφικό υλικό]

SNW_AYN_DARA_30.JPG
Τίτλος
Από το αραμαϊκό Ιερό Αΐν Ντάρα (στη ΒΔ Συρία): Ανάγλυφο σε βασάλτη (1000-900 π.Χ.)
Περιγραφή
Αΐν Ντάρα, αραμαϊκό Ιερό φωτ 30. Τμήμα από βασάλτινη βάση γλυπτού: Στο κέντρο μια χαρακτηριστική φιγούρα Αραμαίου με τα χέρια ψηλά, σαν να βαστάει αυτός το βάρος του γλυπτού. Είναι ο Ανατολίτης θεός του βουνού (ή η θεά των ορέων) κι έχει αποδοθεί εντελώς μετωπικά, ενώ τα πόδια του με τα μυτερά υποδήματα είναι στραμμένα στο πλάι. Στέκεται ανάμεσα σε δύο άντρες-ταύρους, δύο φτερωτά μυθικά τέρατα (διακρίνονται ελάχιστα δεξιά κι αριστερά), τα οποία κρατούν κι αυτά το ίδιο βάρος. Τέχνη με έντονη νεοχεττιτική επίδραση, όπως πολλά έργα στη Συρία των πρώτων Αραμαίων. Ύψος της βασάλτινης πλάκας 58 εκ, μήκος 102 εκ. Βρίσκεται (ή βρισκόταν) στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο στο Χαλέπι
Χρόνος λήψης
4/11/2009
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΔΔ / DD
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Ανάγλυφο.
Ανατολικές λατρείες.
Αραμαίοι.
Αρχαιολογικό Μουσείο.
Βασάλτης.
Εποχή Σιδήρου.
Μυθολογικά όντα.
Συρία ΒΔ.