Βοσκοτόπια ανάμεσα σε κατάφυτες πλαγιές της Παφλαγονίας (νότια ζώνη της Μαύρης Θάλασσας)
[Φωτογραφικό υλικό]

T_ASBS_SI_051.jpg
Τίτλος
Βοσκοτόπια ανάμεσα σε κατάφυτες πλαγιές της Παφλαγονίας (νότια ζώνη της Μαύρης Θάλασσας)
Περιγραφή
Νομός Σινώπης φωτ 051. Ανάμεσα στη Σινώπη και την Κασταμονή. Διαδρομή υπέροχη.
Χρόνος λήψης
13/6/2000
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Βουνά.
Παφλαγονία, Ασιατική Τουρκία.
Σινώπη / Sinop.