Κασταμονή (Ιούνιος 2000): Η βυζαντινή καστροπολιτεία της εποχής των Κομνηνών
[Φωτογραφικό υλικό]

T_ASBS_KA_KA_117.jpg
Τίτλος
Κασταμονή (Ιούνιος 2000): Η βυζαντινή καστροπολιτεία της εποχής των Κομνηνών
Περιγραφή
Κασταμονή / Kastamonu φωτ 117. Λήψη από την παλαιά ελληνική συνοικία στην πλαγιά κάτω από το κάστρο
Χρόνος λήψης
13/6/2000
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Βυζαντινές οχυρώσεις.
Βυζαντινές πόλεις.
Κασταμονή.
Κασταμονή, Βιλαέτι Κασταμονής.
Κάστρο.
Παφλαγονία, Ασιατική Τουρκία.