Κασταμονή (Ιούνιος 2000): Η βυζαντινή καστροπολιτεία
[Φωτογραφικό υλικό]

T_ASBS_KA_KA_125.jpg
Τίτλος
Κασταμονή (Ιούνιος 2000): Η βυζαντινή καστροπολιτεία
Περιγραφή
Κασταμονή / Kastamonu φωτ 125.
Χρόνος λήψης
13/6/2000
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Βυζαντινές πόλεις.
Κασταμονή, Βιλαέτι Κασταμονής.
Κάστρο.
Κομνηνοί.
Μέση Βυζαντινή περίοδος.
Παφλαγονία, Ασιατική Τουρκία.