Τα τριώροφα κονάκια της παλαιάς Σαφράμπολης στη χαράδρα
[Φωτογραφικό υλικό]

T_ASBS_KAR_SAF_101.jpg
Τίτλος
Τα τριώροφα κονάκια της παλαιάς Σαφράμπολης στη χαράδρα
Περιγραφή
Σαφράμπολη φωτ 101. Πολλά από τα σπίτια δεν έχουν επισκευαστεί-ανακαινιστεί ακόμα. Στο γύρισμα του εικοστού αιώνα, η γραφική κωμόπολη ήταν στη διαδικασία να εξελιχτεί σε ανοιχτό μουσείο παραδοσιακής αρχιτεκτονικής και μεγάλο τουριστικό κέντρο.
Χρόνος λήψης
14/6/2000
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
©:
NM
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Παραδοσιακή αρχιτεκτονική.
Παφλαγονία, Ασιατική Τουρκία.
Σαφράμπολη / Safranbolu.