Πανοραμική θέα της Σαφράμπολης το 2000
[Φωτογραφικό υλικό]

T_ASBS_KAR_SAF_109.jpg
Τίτλος
Πανοραμική θέα της Σαφράμπολης το 2000
Περιγραφή
Σαφράμπολη φωτ 109.
Χρόνος λήψης
14/6/2000
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Παφλαγονία, Ασιατική Τουρκία.
Σαφράμπολη / Safranbolu.
Χάνι, χάνια.