Νομός Σαγγαρίου: τοπίο της Βιθυνίας
[Φωτογραφικό υλικό]

TSAK_102.jpg
Τίτλος
Νομός Σαγγαρίου: τοπίο της Βιθυνίας
Περιγραφή
Νομός Σαγγαρίου (πρώην Ανταπαζάρ) φωτ 102.
Χρόνος λήψης
15/6/2000
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
©:
NM
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Βιθυνία.
Μαύρη Θάλασσα, τουρκικά παράλια.
Μικρά Ασία / Ασιατική Τουρκία.