Τα δάση της Βιθυνίας
[Φωτογραφικό υλικό]

TSAK_108.jpg
Τίτλος
Τα δάση της Βιθυνίας
Περιγραφή
Νομός Σαγγαρίου (πρώην Ανταπαζάρ) φωτ 108. Τόσο κοντά στην Πόλη και τόσο όμορφο φυσικό περιβάλλον. Σχεδόν παρθένο.
Χρόνος λήψης
15/6/2000
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
©:
NM
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Βιθυνία.
Δάση.
Μαύρη Θάλασσα, τουρκικά παράλια.
Μικρά Ασία / Ασιατική Τουρκία.