Σκαναβής Δημήτριος
[Βιογραφίες]

Όνομα
Σκαναβής Δημήτριος
Χρόνος γέννησης
1725 (περίπου)
Τόπος γέννησης
Χίος, Οθωμανική Αυτοκρατορία
Χρόνος θανάτου
5/8/1788
Τόπος θανάτου
Κωνσταντινούπολη, Οθωμανική Αυτοκρατορία
Τόπος ταφής
Κωνσταντινούπολη, στο «Αρχοντικόν Νεκροταφείον» στον περίβολο της Αγίας Παρασκευής Κοσμιδίου / Χάσκιοϊ / Hasköy
Αξίωμα
Επίτροπος της Κάσσας του Κοινού από το 1757 και επίτροπος διαφόρων εκκλησιών στην Πόλη (του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου στην Αντιγόνη των Πριγκιποννήσων, από το 1768, και την ίδια χρονιά του Αγίου Δημητρίου στο Μέγα Ρεύμα / Κουρού Τσεσμέ )
Λέξεις - Κλειδιά
Αμπντούλ Χαμίντ Α΄ / Αβδούλ Χαμίτ Α΄.
Εμπόριο.
Κωνσταντινούπολις / Κωνσταντινούπολη / Πόλις / Πόλη.
Μέση Οθωμανική περίοδος.
Παραδουνάβιες Ηγεμονίες.
Ρωμιοσύνη.
Σκαναβή, οικογένεια.
Τραπεζίτες.
Φαναριώτες.
Χίος.
Χιώτες.