Αίνος: Έξω από το βυζαντινό κάστρο, με θέα τα τείχη και την ερειπωμένη "Αγία Σοφία" (Μάιος του 2015)
[Φωτογραφικό υλικό]

T_EURE_AIN_A_301.JPG
Τίτλος
Αίνος: Έξω από το βυζαντινό κάστρο, με θέα τα τείχη και την ερειπωμένη "Αγία Σοφία" (Μάιος του 2015)
Περιγραφή
Αίνος / Ενέζ φωτ 301.
>>>>>> Δες Χάρτες και Φωτ στο Συνοδευτικό Υλικό <<<<<<<<<<<<
Χρόνος λήψης
26/5/2015
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
©:
ΤΡ / TR
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αιγαίο ΒΑ.
Αίνος / Enez.
Ανατολική Θράκη / Ευρωπαϊκή Τουρκία.
Έβρος ποταμός.
Υδροβιότοπος.