Μακρά Γέφυρα / Ουζούνκιοπρού: Παλαιό ελληνικό σπίτι με επιγραφή «Μάιος 1907», στολισμένο από πάνω μέχρι κάτω με διαφημίσεις (Μάιος 2015)
[Φωτογραφικό υλικό]

T_EURE_UZ_U_021.JPG
Τίτλος
Μακρά Γέφυρα / Ουζούνκιοπρού: Παλαιό ελληνικό σπίτι με επιγραφή «Μάιος 1907», στολισμένο από πάνω μέχρι κάτω με διαφημίσεις (Μάιος 2015)
Περιγραφή
Μακρά Γέφυρα / Ουζούνκιοπρού φωτ 21. Πάνω-πάνω, υπάρχει εντοιχισμένη επιγραφή «Χαράλαμπος Κύρου Μαΐου 20 1907» (βλ. επόμενες φωτ) Το φωτογραφήσαμε 108 χρόνια και 6 ημέρες αργότερα, σκεπασμένο ολόκληρο με διάφορες εμπορικές και πολιτικές διαφημίσεις. Μία σύνθεση εντελώς ποπ-αρτ.
Χρόνος λήψης
26/5/2015
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Ανατολική Θράκη / Ευρωπαϊκή Τουρκία.
Μακρά Γέφυρα / Uzun Köprü.
Σπίτι, σπίτια.