Μακρά Γέφυρα / Ουζούνκιοπρού, Μάιος του 2015: Η γέφυρα του 1426-1443 με τις 174 καμάρες στον ποταμό Εργίνη (λεπτομ.)
[Φωτογραφικό υλικό]

T_EURE_UZ_U_Bridge_041.JPG
Τίτλος
Μακρά Γέφυρα / Ουζούνκιοπρού, Μάιος του 2015: Η γέφυρα του 1426-1443 με τις 174 καμάρες στον ποταμό Εργίνη (λεπτομ.)
Περιγραφή
Γέφυρα στον Εργίνη / Ergene ποταμό, στην παραποτάμια κωμόπολη Uzunköprü, φωτ 041. Λήψη από τη δυτική όχθη. Στο βάθος: η κωμόπολη.
Χρόνος λήψης
26/5/2015
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Ανατολική Θράκη / Ευρωπαϊκή Τουρκία.
Γέφυρα.
Εργίνης ποταμός / Ergene.
Μακρά Γέφυρα / Uzun Köprü.
Πρώιμη Οθωμανική περίοδος.
Υποδομές.