Κιλίτ Μαχίρ: Ο γάτος στις ευρωπαϊκές επάλξεις γυρίζει την πλάτη στα Δαρδανέλλια
[Φωτογραφικό υλικό]

T_EURDAR_EC_KB_050.jpg
Τίτλος
Κιλίτ Μαχίρ: Ο γάτος στις ευρωπαϊκές επάλξεις γυρίζει την πλάτη στα Δαρδανέλλια
Περιγραφή
Κιλίτ Μαχίρ, Κάστρο και οικισμός στη Θρακική Χερσόνησο φωτ 50. Ο γάτος στις ευρωπαϊκές επάλξεις, τα Δαρδανέλλια σαν ποτάμι ανάμεσα, το φορτηγό πλοίο που ανεβαίνει κατά τον Μαρμαρά και το Τσανάκκαλέ στην Ασία.
Χρόνος λήψης
24/5/2015
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
©:
ΤΡ / TR
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Γάτα, γάτες.
Δαρδανέλλια / Ελλήσποντος.
Θρακική Χερσόνησος / Χερσόνησος Καλλιπόλεως.
Κάστρο.
Πλοίο.