Αινίτικο πιθάρι στον κήπο του Μουσείου της Αδριανούπολης
[Φωτογραφικό υλικό]

T_EURE_ADR_ARCH_MU_102.jpg
Τίτλος
Αινίτικο πιθάρι στον κήπο του Μουσείου της Αδριανούπολης
Περιγραφή
Αρχαιολογικό και Εθνογραφικό Μουσείο, Αδριανούπολη / Edirne φωτ 102. Κλασικό πιθάρι από τα παλαιά και φημισμένα πιθαράδικα της Αίνου (Enez). Σώζεται το γυάλωμα στο στόμιό του εσωτερικά και έχει επτά ή οκτώ ζώνες με εγχάρακτη διακόσμηση.
Χρόνος λήψης
27/5/2015
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
©:
ΤΡ / TR
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αγγείο / Δοχείο.
Αδριανούπολις / Αδριανούπολη / Edirne.
Αίνος / Enez.
Ανατολική Θράκη / Ευρωπαϊκή Τουρκία.
Αρχαιολογικό Μουσείο.
Πήλινα σκεύη.