Περπατώντας στη Μυτιλήνη
[Φωτογραφικό υλικό]

GL_M_349.jpg
Τίτλος
Περπατώντας στη Μυτιλήνη
Περιγραφή
Μυτιλήνη φωτ 320.
Χρόνος λήψης
22/5/2015
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
©:
ΤΡ / TR
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Ζωγραφιά / Ζωγραφιές.
Λέσβος.