Μυτιλήνη, «ΜΕΓΑΡΟΝ ΘΕΜΙΔΟΣ»: Το κτήριο των Δικαστηρίων με την εντυπωσιακή νεοκλασική είσοδο
[Φωτογραφικό υλικό]

GL_M_358.jpg
Τίτλος
Μυτιλήνη, «ΜΕΓΑΡΟΝ ΘΕΜΙΔΟΣ»: Το κτήριο των Δικαστηρίων με την εντυπωσιακή νεοκλασική είσοδο
Περιγραφή
Μυτιλήνη πόλη, φωτ 356. Το επιβλητικό μέγαρο των Δικαστηρίων χτίστηκε το 1891 από την οθωμανική διοίκηση, για να στεγάσει το επτατάξιο Τουρκικό Γυμνάσιο, το Ιντατιέ, το μοναδικό στο νησί.
Χρόνος λήψης
22/5/2015
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
©:
ΤΡ / TR
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Μυτιλήνη, πόλη.
Οικοδομή / Κτήριο / Κτίσμα.
Ύστερη Οθωμανική περίοδος.