Το σουλτανικό Μουραντιέ της Αδριανούπολης (το 2015)
[Φωτογραφικό υλικό]

T_EURE_ADR_OTeM04_012.jpg
Τίτλος
Το σουλτανικό Μουραντιέ της Αδριανούπολης (το 2015)
Περιγραφή
Αδριανούπολη / Edirne, το Μουραντιέ (Τζαμί Μουράτ Β΄ / Muradiye Camii) φωτ 12. Αυτό το πρώιμο οθωμανικό τζαμί –αν και πολύ ταλαιπωρημένο– είναι ένα από τα ωραιότερα μνημεία της αλλοτινής μεγαλούπολης και παλαιάς πρωτεύουσας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Χτίστηκε μεταξύ 1426 και 1436. Λήψη από τον πυλώνα του συγκροτήματος.
Χρόνος λήψης
28/5/2015
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
©:
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αδριανούπολις / Αδριανούπολη / Edirne.
Μουράτ Β΄ / Μουράντ Β΄.
Πρώιμη οθωμανική Θράκη.
Πρώιμη Οθωμανική περίοδος.
Τζαμί.