Το Μουραντιέ της Αδριανούπολης
[Φωτογραφικό υλικό]

T_EURE_ADR_OTeM04_012.jpg
Τίτλος
Το Μουραντιέ της Αδριανούπολης
Περιγραφή
Αδριανούπολη / Edirne, Μουραντιέ (Τζαμί Μουράτ Β΄, Αδριανούπολη) φωτ 12. Αυτό το πρώιμο οθωμανικό σουλτανικό συγκρότημα είναι ένα από τα ωραιότερα μνημεία της αλλοτινής μεγαλούπολης. Λήψη από τον πυλώνα
Χρόνος λήψης
28/5/2015
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
©:
ΤΡ / TR
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αδριανούπολις / Αδριανούπολη / Edirne.
Μουράτ Β΄ / Μουράντ Β΄.
Πρώιμη οθωμανική Θράκη.
Πρώιμη Οθωμανική περίοδος.
Τζαμί.