Στο Μουραντιέ της Αδριανούπολης: πρώιμη κεραμική του Ιζνίκ
[Φωτογραφικό υλικό]

T_EURE_ADR_OTeM04_016.jpg
Τίτλος
Στο Μουραντιέ της Αδριανούπολης: πρώιμη κεραμική του Ιζνίκ
Περιγραφή
Μουραντιέ (Τζαμί Μουράτ Β΄) φωτ 16. Σε μπλε του κοβαλτίου φόντο: άσπρα γεωμετρικά σχέδια, κίτρινα και πράσινα (λαχανί) φυτικά μοτίβα και πού και πού πινελιές χρώματος μελιτζανί: έργο των εξαιρετικών σουλτανικών εργαστηρίων της οθωμανικής Νίκαιας / Ιζνίκ της τρίτης δεκαετίας του 15ου αι. (γύρω στα 1425), όπου δούλευαν ξακουστοί μαστόροι από την Ταυρίδα / Ταμπρίζ και παρήγαγαν τα τσινιά (πλακάκια) που διακοσμούσαν εσωτερικά τα κτίσματα των Οθωμανών ηγεμόνων.
Στο Μουραντιέ της Αδριανούπολης έχουν σωθεί ελάχιστα τμήματα αυτού του είδους της διακόσμησης.
Χρόνος λήψης
28/5/2015
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
©:
ΤΡ / TR
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αδριανούπολις / Αδριανούπολη / Edirne.
Κεραμική.
Μουράτ Β΄ / Μουράντ Β΄.
Νίκαια / Ιζνίκ.
Πρώιμη οθωμανική Θράκη.
Πρώιμη Οθωμανική περίοδος.