Στο Μουραντιέ της Αδριανούπολης: Πρώιμη κεραμική του Ιζνίκ
[Φωτογραφικό υλικό]

T_EURE_ADR_OTeM04_016.jpg
Τίτλος
Στο Μουραντιέ της Αδριανούπολης: Πρώιμη κεραμική του Ιζνίκ
Περιγραφή
Μουραντιέ Αδριανούπολης / Εντίρνε (Τζαμί Μουράτ Β΄) φωτ 16. Από τα θαυμάσια «τσινιά» (= εφυαλωμένα πλακίδια) της Πρώιμης Οθωμανικής εποχής. Σε μπλε του κοβαλτίου φόντο: άσπρα γεωμετρικά σχέδια, κίτρινα και πράσινα (λαχανί) φυτικά μοτίβα και πού και πού πινελιές χρώματος μελιτζανί. Έργο των εξαιρετικών σουλτανικών εργαστηρίων της οθωμανικής Νίκαιας / Ιζνίκ της τρίτης δεκαετίας του 15ου αι. (γύρω στα 1425), όπου δούλευαν ξακουστοί μαστόροι από την Ταυρίδα / Ταμπρίζ και παρήγαγαν τα τσινιά (πλακίδια / πλακάκια) που διακοσμούσαν εσωτερικά τα κτίσματα των Οθωμανών ηγεμόνων.
Χρόνος λήψης
28/5/2015
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αδριανούπολις / Αδριανούπολη / Edirne.
Ανατολική Θράκη / Ευρωπαϊκή Τουρκία.
Κεραμική.
Μουράτ Β΄ / Μουράντ Β΄.
Νίκαια / Ιζνίκ.
Πρώιμη οθωμανική Θράκη.
Πρώιμη Οθωμανική περίοδος.