Το Ανατολικό Αιγαίο από την ακρόπολη της Άσσου και η Λέσβος στο βάθος
[Φωτογραφικό υλικό]

T_ASDAR_ASSOS_106.jpg
Τίτλος
Το Ανατολικό Αιγαίο από την ακρόπολη της Άσσου και η Λέσβος στο βάθος
Περιγραφή
Άσσος / Behramkale φωτ 106.
Χρόνος λήψης
23/5/2015
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αιγαίο Ανατολικό.
Αιολικές πόλεις-κράτη.
Αιολίς / Αιολίδα / Αιολία.
'Ασσος.
Μικρά Ασία / Ασιατική Τουρκία.