Άσσος (Μάιος 2015): Ο γραφικός οικισμός Behramkale και τμήμα της Άνω πόλης με τον βυζαντινό πύργο και το πρώιμο οθωμανικό τζαμί
[Φωτογραφικό υλικό]

T_ASDAR_ASSOS_AKR_101.jpg
Τίτλος
Άσσος (Μάιος 2015): Ο γραφικός οικισμός Behramkale και τμήμα της Άνω πόλης με τον βυζαντινό πύργο και το πρώιμο οθωμανικό τζαμί
Περιγραφή
Άσσος, η Ακρόπολη και η άνω πόλη φωτ 101.
Χρόνος λήψης
23/5/2015
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αιγαίο Ανατολικό.
Αιολικές πόλεις-κράτη.
Αιολίς / Αιολίδα / Αιολία.
Ασιατική Τουρκία.
'Ασσος.
Εκκλησίες – τζαμιά.
Πύργος, πύργοι.